om konstnären

 svartvita

 färg

objekt

nyheter

kontakt


K r i s t i n a F o r s b e r g

m i n i m a l i s m / k o n s t r u k t i v i s m