om konstnären

 svartvita

 färg

objekt

nyheter

kontakt

 

copyright:Kristina Forsberg

 

 


Copyright : Kristina Forsberg

Samtliga bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1969:729
Mångfaldigande och utnyttjande av bilder är ej tillåtet utan upphovsmannens tillåtelse.
Vill ni använda någon bild till illustration, trycksak el annat - kontakta konstnären via e-mail.