om konstnären

 svartvita

 färg

objekt

nyheter

kontakt

    K r i s t i n a F o r s b e r g

     k o n s t n ä r

       Konstnären Kristina Forsberg arbetar främst med måleri men även i andra tekniker som fotografi och textil.
       Konst som i grunden är minimalism/konstruktivism. Kristina Forsberg har 6 års konstnärlig utbildning på
       grund- mellan- och högskolenivå, och har haft över trettio konstutställningar i Sverige och utomlands de
       senaste 20 åren tillsammans med diverse andra meriter.

       Komplett meritlista skickas på begäran via e-post: forsberg.kristina(a)comhem.se